Bất ngờ lượng mua bán căn hộ chung cư tăng gấp 4 lần chỉ sau thời gian ngắn

Theo Bộ Xây dựng, lượng giao dịch đối với đất nền giảm 55% so với quý IV/2022 và giảm 56% so với quý I/2022. Tuy nhiên, lượng giao dịch đối với nhà ở chung cư và nhà ở riêng lẻ tăng gần gấp 4 lần (272%) so với quý IV/2022 và tăng gần gấp 3 lần (gần 193%) so với quý I/2022.

Nguồn cung giảm mạnh

Dẫn số liệu từ Sở Xây dựng các địa phương, Bộ Xây dựng cho biết, nguồn cung nhà ở thương mại trong quý đầu năm 2023 vẫn hạn chế, thậm chí có xu hướng giảm so với quý IV/2022.

Theo đó, có 14 dự án hoàn thành với 5.909 căn, số lượng dự án bằng khoảng 50% so với quý IV/2022 và bằng khoảng 63,64% so với cùng kỳ. Số lượng dự án đang triển khai xây dựng là 698 dự án với 398.592 căn, số lượng dự án đạt 149,79% so với quý IV/2022 và bằng khoảng 57,4% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, cấp phép mới có 17 dự án với 7.187 căn, số lượng dự án được cấp phép mới bằng khoảng 77,27% so với quý cuối năm ngoái và bằng khoảng 43,59% so với quý I/2022.

Về dự án đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai số lượng là 52 dự án với 23.690 căn, số lượng dự án bằng khoảng 88,14% so với quý IV/2022 và bằng khoảng 92,86% so với quý I/2022.

photo-1682379283210

Đối với dự án đầu tư xây dựng hạ tầng để chuyển nhượng xây dựng quyền sử dụng đất xây dựng nhà ở (dự án đất nền) trong quý đầu năm là 11 dự án hoàn thành với 1.237 lô đất nền, giảm 56% so với quý cuối năm ngoái.

Số lượng dự án đang triển khai xây dựng có 248 dự án với 66.523 ô đất nền; đạt 125,25% so với quý IV/2022. Ngoài ra có 6 dự án được cấp phép mới với 309 lô đất nền, giảm 71% so với quý cuối năm ngoái.

Bất ngờ lượng mua bán căn hộ chung cư tăng gấp 4 lần chỉ sau thời gian ngắn - Ảnh 2.

Về số lượng dự án nhà ở xã hội và nhà ở công nhân, trong quý I, cả nước có 01 dự án nhà ở xã hội với quy mô 300 căn hộ được cấp phép mới; có 5 dự án với quy mô 1.908 căn đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai; có 4 dự án với quy mô 934 căn hộ đã hoàn thành xây dựng. Bên cạnh đó, cả nước có 397 dự án đang triển khai xây dựng với quy mô 453.426 căn, trong đó đang triển khai xây dựng 152 dự án với quy mô 153.426 căn; đang thực hiện thủ tục đầu tư 245 dự án với quy mô 300.000 căn.

Giao dịch chung cư tăng đột biến

photo-1682379327168

 

Cũng theo Bộ Xây dựng, phân khúc căn hộ chung cư, nhà ở riêng lẻ trong quý đầu năm ghi nhận 39.133 giao dịch thành công tại các địa phương. Phân khúc đất nền ghi nhận 67.268 giao dịch thành công.

Qua số liệu cho thấy, trong quý I/2023 có tổng cộng 106.401 giao dịch bất động sản thành công, giảm 35% so với quý IV/2022 chỉ đạt 65% và giảm 39% so với quý I/2022. Lượng giao dịch giảm chủ yếu tập trung vào phân khúc đất nền.

Cụ thể, lượng giao dịch đối với đất nền giảm 55% so với quý IV/2022 và giảm 56% so với quý I/2022. Tuy nhiên, lượng giao dịch đối với nhà ở chung cư và nhà ở riêng lẻ tăng gần gấp 4 lần (272%) so với quý IV/2022 và tăng gần gấp 3 lần (gần 193%) so với quý I/2022.

Thanh Phong

Nhịp sống thị trường