Đề xuất giảm 2% thuế VAT: Hoạt động tài chính, kinh doanh bất động sản có được giảm hay không?

Cần lưu ý về điểm khác biệt giữa đề xuất giảm 2% thuế VAT năm 2023 với chính sách giảm 2% thuế VAT theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP.
Theo thông tin được Văn phòng Chính phủ nêu ra tại công văn ngày 17/4, gửi Bộ trưởng Tài chính về phương án miễn, giảm thuế, phí, lệ phí năm 2023, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đồng ý về nguyên tắc Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ để trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho phép xây dựng, ban hành Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng (VAT) theo trình tự, thủ tục rút gọn.
Cụ thể, Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính khẩn trương phối hợp với Bộ Tư pháp và bộ, cơ quan liên quan xây dựng hồ sơ dự án Nghị quyết để trình cấp có thẩm quyền đảm bảo đúng quy trình, trình tự, thủ tục. Trong đó, nêu rõ căn cứ, cơ sở, sự cần thiết để đề xuất xây dựng, ban hành dự thảo Nghị quyết theo trình tự, thủ tục rút gọn, báo cáo Chính phủ trước ngày 25/4.
Bộ Tài chính chủ động thực hiện việc xây dựng văn bản quy định về giảm các khoản thu phí, lệ phí theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (bao gồm cả việc báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định việc áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn đối với thông tư của Bộ Tài chính).
Theo Điều 1 dự thảo Nghị quyết giảm thuế VAT cho các loại mặt hàng, dịch vụ, Bộ Tài chính đã đề xuất mở rộng các loại mặt hàng hoá, dịch vụ áp dụng mức giảm thuế giá trị gia tăng (thuế VAT).
Dự thảo không còn giới hạn một số loại mặt hàng hoá, dịch vụ như Nghị định 15/2022/NĐ-CP mà đã áp dụng thống nhất việc giảm thuế VAT với “nhóm hàng hoá, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10%”.
Nếu dự thảo này được thông qua, tất cả các loại mặt hàng có thuế suất 10% sẽ được giảm thuế giá trị gia tăng mà không bị loại trừ một số nhóm hàng hoá, dịch vụ như Nghị định 15/2022/NĐ-CP:
– Viễn thông, tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại, than cốc, dầu mỏ tinh chế…
– Sản phẩm hàng hoá và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.
– Công nghệ thông tin.
Dự kiến thời gian áp dụng sẽ được tính từ khi chính sách được ban hành đến hết ngày 31/12/2023.
Nhã Mi
Nhịp sống thị trường