Hà Nội chuẩn bị đấu giá 120 lô đất tại nhiều quận, huyện

Trong tháng 12, 119 lô đất tại các quận, huyện tại Hà Nội được mang ra đấu giá. Giá khởi điểm của các lô đất từ 14,5 – 57,6 triệu đồng/m2

Công ty đấu giá hợp danh Số 5 Quốc gia vừa ra loạt thông báo đấu giá tài sản của nhiều quận, huyện tại Hà Nội.

Cụ thể, quyền sử dụng 27 thửa đất tại thôn Dược Thượng, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội. Diện tích các thửa đất từ 82,1 – 200 m2/thửa. Các thửa đất có mức giá khởi điểm từ 45 – 50 triệu đồng/m2. Mục đích sử dụng đất là đất ở với thời hạn sử dụng ổn định, lâu dài.

Khách hàng tham khảo hồ sơ mời đấu giá trực tiếp từ ngày 5/12 đến hết 17h ngày 21/12 tại Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Sóc Sơn hoặc Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5 – Quốc gia.

Người tham gia đấu giá nộp hồ sơ đăng ký đấu giá trực tiếp tại Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Sóc Sơn hoặc gửi dưới hình thức gửi thư đảm bảo đến địa chỉ Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5 – Quốc gia trong khoảng thời gian từ ngày 5/12 đến hết 17h ngày 21/12.

Khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản ngân hàng của Công ty Đấu giá hợp danh Số 5 – Quốc gia trong khoảng thời gian từ ngày 21/12 đến 17h ngày 22/12.

Người đăng ký tham gia đấu giá chưa xác định được vị trí khu đất đấu giá liên hệ với Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Sóc Sơn để xem thực địa trong hai ngày liên tiếp là ngày 19/12 và 20/12.

Cuộc đấu giá được tổ chức lúc 14h30 ngày 24/12 tại UBND huyện Sóc Sơn.

Tại huyện Thường Tín, đấu giá quyền sử dụng đất đối với 56 thửa đất tại thôn Nỏ Bạn, xã Vân Tảo, huyện Thường Tín, TP Hà Nội. Tổng diện tích các thửa đất là 5.077,09 m2.

56 thửa đất có mức giá khởi điểm từ 28,6 triệu đồng/m2 đến 31,9 triệu đồng/m2. Các thửa đất có mục đích sử dụng là đất ở nông thôn với thời hạn sử dụng lâu dài.

Khách hàng tham khảo thông tin hồ sơ mời đấu giá trực tiếp tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thường Tín.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký đấu giá từ ngày 6/12 đến 17h ngày 22/12.

Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá được tiếp nhận qua hai hình thức gồm nộp hồ sơ đăng ký đấu giá trực tiếp tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thường Tín từ ngày 6/12 đến 20/12; Trung tâm Văn hoá thông tin và thể thao huyện Thường Tín từ ngày 21/12 đến ngày 22/12;

Hoặc gửi hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá theo hình thức gửi thư đảm bảo đến địa chỉ Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5 – Quốc gia. Hồ sơ gửi theo hình thức thư đảm bảo phải được tiếp nhận trước 17h ngày 22/12.

Khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản ngân hàng của Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5 – Quốc gia từ ngày 21/12 đến 17h ngày 22/12.

Cuộc đấu giá được tổ chức lúc 8h30 ngày 25/12 tại Trung tâm Văn hóa thông tin và thể thao huyện Thường Tín.

Cũng tại huyện này, 24 thửa đất ở vị trí tại các xã Tô Hiệu và Thắng Lợi, huyện Thường Tín, TP Hà Nội được mang ra đấu giá. Diện tích các thửa đất từ 83,9 m2/thửa đến 177,21 m2/thửa. 24 thửa đất có mức giá khởi điểm từ 14,5 triệu đồng/m2 đến 25,5 triệu đồng/m2. Các thửa đất có mục đích sử dụng là đất ở nông thôn với thời hạn sử dụng lâu dài.

Khách hàng tham khảo thông tin hồ sơ mời đấu giá trực tiếp tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thường Tín.

Còn tại quận Long Biên, đấu giá quyền sử dụng đối với 12 ô đất trên địa bàn quận Long Biên, TP Hà Nội. Diện tích các thửa đất từ 31,9 m2/ô đến 208,1 m2/ô. 12 ô đất có mức giá khởi điểm từ 34,2 đến 57,65 triệu đồng/m2. Mục đích sử dụng đất là đất ở tại đô thị với thời hạn sử dụng lâu dài.

Khách hàng tham khảo thông tin hồ sơ mời đấu giá trực tiếp tại Trung tâm Phát triển quỹ đát quận Long Biên.

Thời gian phát hành, tiếp nhận hồ sơ đăng ký đấu giá từ 8h ngày 8/12 đến hết 17h ngày 26/12. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký đấu giá trực tiếp tại Trung tâm Phát triển quỹ đất quận Long Biên. Địa chỉ gửi hồ sơ theo hình thức gửi thư đảm bảo là trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5 – Quốc gia.

Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản ngân hàng của Công ty Đấu giá hợp danh Số 5 – Quốc gia từ ngày 26/12 đến 17h ngày 27/12.

Khách hàng chưa xác định được vị trí khu đất đấu giá, liên hệ với Trung tâm phát triển quỹ đất quận Long Biên hoặc Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5 – Quốc gia để được xếp lịch hẹn đi xem thực địa trong hai ngày liên tiếp là ngày 22/12 và 23/12.

Cuộc đấu giá được tổ chức lúc 8h30 ngày 29/12 tại hội trường nhà văn hoá phường Gia Thuỵ.

Các phiên đấu giá có hình thức, phương thức đấu giá bằng cách bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.