Những loại giấy tờ đất đai cần có để được cấp phép xây dựng

Để được cấp phép xây dựng, ngoài giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN QSDĐ) hộ gia đình hay chủ đầu tư phải chuẩn bị thêm các giấy tờ khác liên quan đến đất đai để nộp theo quy định.

Những loại giấy tờ đất đai cần có để được cấp phép xây dựng - Ảnh 1.

Theo Lộc Liên

Tiền phong