“Tay chơi chính” trong cuộc đua M&A bất động sản

Bất chấp những biến động của thị trường, cuộc đua M&A vẫn liên tục tăng nhiệt với sự trỗi dậy của các doanh nghiệp trong nước.
Doanh nghiệp nội tăng tốc
Doanh nghiệp ngoại tính chuyện hợp tác