Vốn điều lệ 120 tỷ, một công ty bất động sản có EPS hơn 30.000 đồng, mạnh tay chi hơn 200 tỷ trả cổ tức tiền mặt

Trước đợt chia cổ tức này, Idico-Conac đã thực hiện 3 đợt tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt trong năm 2022 và năm 2023 với tỷ lệ 150%.
CTCP Đầu tư Xây dựng Dầu khí IDICO (IDICO CONAC – mã ICN) mới đây đã thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền năm 2022.
Theo đó, ngày 18/5 tới đây, ICN sẽ chốt danh sách cổ đông được chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 30%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 3.000 đồng. Thời gian thanh toán cổ tức là ngày 8/6/2023.
Tổng công ty IDICO – CTCP (IDC – sàn HNX) đang là công ty mẹ nắm giữ 6,12 triệu cổ phiếu, tương đương 51% vốn của ICN. Như vậy, dự kiến đợt chia cổ tức sắp tới đây, IDC sẽ nhận về khoảng 18,36 tỷ đồng tiền cổ tức từ ICN.
Trước đó, tại ĐHCĐ bất thường ngày 4/11/2022, công ty đã thông qua điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh với cổ tức điều chỉnh tăng từ 45% lên 250%, trong đó cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 70%, còn lại là bằng tiền mặt.
Công ty đã thực hiện 3 đợt tạm ứng cổ tức trong năm 2022 và năm 2023 với tỷ lệ 150%, gồm 45% cổ tức đợt 1 được trả vào cuối tháng 10/2022, 60% cổ tức đợt 2 được thanh toán ngày 17/1/2023 và 45% đợt 3 được thanh toán vào ngày 24/3/2023.
Báo cáo tài chính kiểm toán 2022 của ICN cho thấy, doanh thu thuần công ty năm vừa rồi đạt 611 tỷ đồng – tăng 343% so với năm 2021, đồng thời biên lợi nhuận gộp tăng mạnh từ 14,7% lên 33,5%. Lợi nhuận sau thuế năm 2022 của ICN tăng tới 7 lần, đạt 342 tỷ đồng.
Được biết, trong năm 2022, HĐQT công ty đã ban hành Nghị quyết 16/NQ-CT về việc thông qua phương án ghi nhận doanh thu một lần đối với số tiền cho thuê nhận trước tại dự án KCN Mỹ Xuân B1 – CONAC giúp đem lại cú nhảy vọt về doanh thu và lợi nhuận cho công ty.
Vốn điều lệ 120 tỷ, một công ty bất động sản có EPS hơn 30.000 đồng, mạnh tay chi hơn 200 tỷ trả cổ tức tiền mặt - Ảnh 1.
Trong năm, Idico Conac tăng vốn điều lệ từ 99,99 tỷ đồng lên 119,99 tỷ đồng từ việc chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 20%. Do đó, lợi nhuận trên mỗi cổ phần (EPS) tính theo số lượng cổ phiếu lưu hành bình quân của công ty lên tới 31.198 đồng.
Theo Nghị quyết ĐHCĐ bất thường 2022, công ty dự kiến phát hành cổ phiếu để tạm ứng cổ tức 2022 với số lượng 8.399.989 cổ phiếu (70% số cổ phiếu đang lưu hành), thời gian dự kiến là quý 1/2023. Như vậy, tính thêm số cổ phiếu này, lãi suy giảm trên cổ phiếu là 17.615 đồng, vẫn là con số thuộc hàng top thị trường.
Năm 2023, ICN đặt kế hoạch kinh doanh đu lùi với doanh thu 390 tỷ, lợi nhuận sau thuế 94 tỷ đồng và tỷ lệ trả cổ tức là 50%.
Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 5/5, cổ phiếu ICN đứng tại mức giá 82.300 đồng/cp, tăng 1,35%.
Vốn điều lệ 120 tỷ, một công ty bất động sản có EPS hơn 30.000 đồng, mạnh tay chi hơn 200 tỷ trả cổ tức tiền mặt - Ảnh 2.
Huyền Trang
Nhịp sống thị trường